15/05/2017 Σ Βρεφονηπιοκόμων Ελλάδας (Επιστολή προς Υπουργείο Εσωτερικών #GrEdu #ergnews)

Σύλλογος Βρεφονηπιοκόμων Ελλάδας

ΠΡΟΣ: Υπουργό Εσωτερικών κ. Παναγιώτη Σκουρλέτη.

ΘΕΜΑ: Διατήρηση Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ:

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Το Σωματείο μας αποτελεί το Πρωτοβάθμιο Συνδικαλιστικό Όργανο των ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων που αναγνωρίστηκε με την απόφαση 6206/12-12-2012 του Πρωτοδικείου Αθηνών και καταχωρήθηκε στα βιβλία αναγνωρισμένων σωματείων του με αριθμό μητρώου 29323 ειδ. 6160.

Σας αποστέλλουμε τη συγκεκριμένη επιστολή για να επαναδιατυπώσουμε τις θέσεις μας επί του σχεδίου ΚΥΑ με θέμα «Πρότυπος Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών» του Υπουργείου σας.

Ο Πρότυπος Κανονισμός Λειτουργίας (ΦΕΚ Τεύχος Β ́ αριθμ. φύλλου 497/22-4-2002), που αναφέρει αφενός ότι ορίζει τις ελάχιστες προϋποθέσεις λειτουργίας των Παιδικών Σταθμών (άρθρο 1, παρ. 2) και αφετέρου ότι κάθε Δ.Σ. μπορεί να ρυθμίζει με απόφασή του μόνο ότι δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα κανονισμό (άρθρο 21), αποτελεί τη μόνη δικλείδα ασφαλείας για τις διακοπές εργασίας των παιδικών σταθμών (Χριστούγεννα, Πάσχα, Αύγουστο), τις προβλεπόμενες ώρες λειτουργίας τους (7:00 με 16:00) και τις αναλογίες παιδιών-παιδαγωγών (12 βρέφη με 3 άτομα παιδαγωγικό προσωπικό και 25 νήπια με 2 άτομα παιδαγωγικό προσωπικό).

Ενδεχόμενη τροποποίηση του κανονισμού σε αυτά τα τρία βασικά ζητήματα θα επιφέρει τεράστιο πλήγμα στον παιδαγωγικό χαρακτήρα των κέντρων προσχολικής αγωγής της χώρας μας, θα μετατρέψει τους παιδικούς σταθμούς από χώρους αγωγής σε χώρους φύλαξης και θα «δικαιώσει» ουσιαστικά όσους επιχειρούσαν τα προηγούμενα χρόνια να καταστρατηγήσουν συστηματικά τις συγκεκριμένες διατάξεις.

Κατά συνέπεια σας επισημαίνουμε ότι είμαστε κάθετα αντίθετα σε οποιαδήποτε τροποποίηση του υπάρχοντος κανονισμού όσον αφορά το άρθρο 11 και τη λειτουργία των σταθμών. Και αυτή η θέση που είχε εκφραστεί στο παρελθόν με την υπ’ αριθμ. 70/5-10-2015 επιστολή μας, αφορά τόσο την παράταση του ωραρίου λειτουργίας των παιδικών σταθμών μέχρι τις 17:00 που πρότεινε το Υπουργείο σας, όσο και την κατάργηση των διακοπών εργασίας Χριστουγέννων και Πάσχα που πρότεινε η ΚΕΔΕ.

Σε προηγούμενη απάντηση επί του ζητήματος το Υπουργείο σας είχε αναφέρει ότι «υπάρχει πρότυπο σχεδίου νέου κανονισμού λειτουργίας των παιδικών σταθμών και ότι οι διατάξεις αυτού τελούν υπό επεξεργασία». Θεωρούμε ότι είναι επιβεβλημένο να μην ληφθούν υπόψη στην οποιαδήποτε τροποποίηση προτάσεις που έχουν κατατεθεί και οδηγούν σε ιδρυματοποίηση του θεσμού.

Σας παρακαλούμε να μας ορίσετε άμεσα συνάντηση μαζί σας προκειμένου να σας εκθέσουμε αναλυτικότερα το ζήτημα. Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων και είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση και συνεργασία.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

15/05/2017

Comments are closed.