15/05/2017 Δικηγορικός Σ Σπάρτης (Απεργία δικηγόρων του δικηγορικού συλλόγου Σπάρτης #17MGr #ergnews)

Δικηγορικός Σύλλογος Σπάρτης

Δια της υπ’ αριθμ. 268/15-5-2017 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Σπάρτης, αποφασίσθηκε ομόφωνα η κάθετη αντίθεση του Δικηγορικού Συλλόγου Σπάρτης στις νέες ασφαλιστικές επιβαρύνσεις που εισηγείται η Κυβέρνηση σε βάρος των ελεύθερων επαγγελματιών, οι οποίες αφανίζουν ουσιαστικά τους δικηγόρους. Για τον λόγο αυτό αποφασίστηκε επίσης ομόφωνα, η συμμετοχή του Δικηγορικού Συλλόγου Σπάρτης στην πανελλαδική απεργία της 17ης Μαΐου 2017 της ΓΕΣΕΕ- ΑΔΕΔΥ, στην οποία επίσης θα συμμετέχουν:

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας, Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος, Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία, Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος, Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών, Συντονιστική Επιτροπή Συμβολαιογραφικών Συλλόγων, Συμβολαιογραφικός Σύλλογος Αθηνών, Ομοσπονδία Δικαστικών Επιμελητών, Δικαστικοί Επιμελητές Αττικής, Ένωση Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Ελλάδος, Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών κλπ.

Για την συνέχιση ή μη των κινητοποιήσεων συγκαλείται η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας την Τρίτη 16-5-2017 στην Αθήνα οπότε και θα υπάρξει η σχετική απόφαση.

  Το πλαίσιο  χορήγησης των αδειών έχει ως εξής:

–  Συμπλήρωση ορίου προσωρινής κράτησης.

–  Παραγραφές – Προθεσμίες.

–  Αναστολές πλειστηριασμών.

–  Προσωρινές Διαταγές – Συζήτηση υποθέσεων που έχει χορηγηθεί προσωρινή διαταγή.

–  Για τις ποινικές υποθέσεις στα πλημμελήματα όταν συντρέχει περίπτωση παραγραφής και για πλημμελήματα που από το χρόνο τέλεσης της πράξης έχει συμπληρωθεί  εξαετία σε α΄ βαθμό και επταετία σε β΄βαθμό.

Δεν απαιτείται άδεια για την κατάθεση των προτάσεων και προσθήκης-αντίκρουσης.

Αναβολές: Για τη διευκόλυνση όλων κατά τη διάρκεια της απεργίας θα επιτρέπεται στους συναδέλφους η παράσταση ενώπιον των δικαστηρίων για την υποβολή αιτήματος αναβολής, με την υποχρέωση στην περίπτωση μη παράστασης της πλευράς του αντιδίκου να προβαίνουν αμελλητί και με κάθε πρόσφορο μέσο στην ενημέρωση του συναδέλφου που εκπροσωπεί την πλευρά του αντιδίκου για την ημερομηνία της νέας δικασίμου.

Για την υποβολή αιτήματος αναβολής, σε περίπτωση αποχής-απεργίας των Δικηγόρων δεν απαιτείται παράβολο υπέρ του ΤΑΧΔΙΚ, σύμφωνα με το άρθρο 241 παρ. 3 του ΚΠολΔ.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΕΤΑΙ:  Oτι τις ημέρες της απεργίας, δεν επιτρέπεται η κατάθεση δικογράφων, καθώς και η διενέργεια  κάθε είδους  διαδικαστικών πράξεων στις Γραμματείες των Δικαστηρίων (λήψη αντιγράφων, πιστοποιητικών κ.λ.π), επίσης  η υπογραφή και επίδοση αποφάσεων, επιταγών προς πληρωμή και εκτέλεση, εξώδικων δηλώσεων, οι παραστάσεις σε Συμβολαιογραφεία, Υποθηκοφυλακεία και Κτηματολογικά Γραφεία.

ΕΚ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΣΠΑΡΤΗΣ

15/05/2017

Comments are closed.