08/02/2014 ΠΕ Σταθμαρχών ΟΣΕ (Για ωράριο, υπερωρίες #ergnews)

Πανελλήνια Ένωση Σταθμαρχών Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος

Κύριε Διευθυντά

Α) Καταγγέλλουμε μετά από πληροφόρηση των μελών μας, ότι στο τμήμα επιθεώρησης Θεσσαλονίκης ΔΚ/ ΥΥΚΜΘ/Τ.Ε.Θ συνάδελφοι μας σταθμάρχες εργάζονται με βάση τον ΠΩΕ που έχετε εκδώσει, χωρίς ημερησία ανάπαυση, επί 13 ώρες σε ημερησία βάση την ίδια ημερομηνία, με δυο αναλήψεις υπηρεσίας κατά παράβαση της εργατικής νομοθεσίας.

Ζητούμε άμεσα την έκδοση ΠΩΕ βάση της νομοθεσίας και των  κανονιστικών διατάξεων, ειδάλλως θα προβούμε σε κάθε πρόσφορο εναντίον σας νόμιμο μέσο. Για την αποφυγή κρουσμάτων παρατυπιών εις βάρος των εργαζομένων η οριστικοποίηση και ο συντονισμός θα πρέπει να γίνεται όπως προβλέπει και επιβάλλει η οργανωτική δομή της κυκλοφορίας από τα αρμόδια τμήματα  και ειδικότερα το τμήμα προγραμματισμού και υποστήριξης (ΔΚ/ΤΠΥΚ) που είναι υπεύθυνο για την έκδοση,  εφαρμογή και έλεγχο των ΠΩΕ.

Β) Διαμαρτυρόμαστε για τους μειωμένους πόρους που με βάση την Υ.Α Φ17/67502/5980 κατανεμήθηκαν στην Διεύθυνση Κυκλοφορίας για την απασχόληση προσωπικού για το έτος 2014. Η υπουργική απόφαση εκδόθηκε πέραν των άλλων με βάση τα υπ΄ αριθμόν 216860/19.12.2013 και 216273/ 28.11.2013 έγγραφα του ΟΣΕ που με την σειρά τους εκδόθηκαν βάσει των εισηγήσεων των προϊσταμένων Διεύθυνσης, επί των αναγκών τους.

Είναι προφανές από τα στοιχεία της υπουργικής απόφασης, ότι οι πόροι που  διατίθενται για την Διεύθυνση  Κυκλοφορίας δεν καλύπτουν τις ανάγκες της, με συνέπεια την αδυναμία αποζημίωσης του προσωπικού για την προσφερόμενη εργασία του, αλλά και την μείωση στην παραγωγική διαδικασία της κυκλοφορίας με ότι αυτό συνεπάγεται. Η πάγια θέση του σωματείου μας είναι πλήρη στελέχωση σταθμών χωρίς έλλειψη προσωπικού  με 8ωρη εργασία.

08/02/2014

Comments are closed.